Social udvikling

Download: Evaluering BH (docx - 18 kb)Download: Evaluering VUG (docx - 15 kb)


 

Vi vil skabe læringsmiljøer, hvor børn trives og indgår i sociale fællesskaber med plads til børns udvikling af empati og relationer. Hvor forskellighed er en ressource og med til at danne demokratisk forståelse.

I vuggestuen gør vi det bl.a. ved at

- Skabe fællesskaber hvor børnene føler at de er betydningsfulde og bliver hørt. (samling, tur, måltider og musik)

- Vi sammensætter forskellige grupper med henblik på venskaber og konfliktbearbejdning efter behov.

- Vi leger med børnene – voksenguidede lege, hvor alle børn kan være på deres egne præmisser og hvor sociale spille regler og børnenes egne ideer er i højsædet.

- Vi laver aktiviteter med børnehaven, for at skabe bånd og læring mellem store og små.

-Vi lader børnene have en rolle i rutinerne i hverdagen.

-Vi hjælper børnene med at udtrykke følelser og hensigt, så de forstår hinanden, selv føler sig forstået og forskelligheden bliver ok.

-Vi skaber rammerne for nogle aktiviteter, hvor deres forskellighed kommer til udtryk og bliver tilgodeset/accepteret (eks. I gymnastiksalen)

-Vi prøver at se, om de selv kan løse konflikten, hjælper dem med at finde en løsning/kreative løsningsmuligheder og er opmærksomme på at undgå ”syndebukke”

-Vi griber og følger barnets initiativ.

-Vi lader ind i mellem børnene bestemme, hvor turen går hen.

 

I børnehaven gør vi det bl.a. ved at:

- aldersopdele børnene i perioder og skabe ligeværdige relationer.

- planlægge aktiviteter i små grupper.

- lave aktiviteter, så børnene kan se hinandens styrker.

- snakke åbent med dem om deres forskelligheder

- Bruge samling til at tale om forskelligheder.

- lære de ”vilde” børn at vise hensyn og respekterer de ”stille” børn og omvendt.

- opfordre de største børn til at hjælpe de mindste børn.

- hjælpe og guider børnene til at løse konflikter.

- hjælpe dem med at sætte ord på egne følelser.

- snakke om venskaber.

- snakke om at have forskellige holdninger og meninger og accepten af det.   

- lade børnene bestemme hvad pålæg de vil have på deres brød til ”smør selv”.

- lade dem for det meste bestemme sangene i rundkreds.

- lade dem være med i de praktiske ting

- give dem medbestemmelse i hvordan de vil bruge springsalen - Vi følger børnenes perspektiver.