Samarbejde med forældre om børns læring

 

I Børnegården inddrager vi forældrene meget og bruger den daglige dialog med dem til at skabe de bedste muligheder for barnets trivsel, dannelse, læring og sammenhæng mellem hjem og dagtilbud. Både vi og forældrene har et ansvar for dette samarbejde.

 

Når man melder sit barn ind i Børnegården siger man samtidig ja til at være en del af et stort fællesskab, hvor vi løfter i flok. Man er som forældre aktivt deltagende til f.eks. forældrearbejdsdag. Man har som forældre stor medindflydelse og vores samarbejde med forældrene er altafgørende for at skabe de bedste betingelser og relationer mellem børn og voksne

 

Det er vigtigt for os, at forældrene skal føle sig velkomne i Børnegården og er trygge ved at aflevere deres barn. Forældrene skal mærke, at vi giver os tid til dialog og samarbejde med dem, og det er vigtigt for os, at de kan sige deres mening omkring Børnegårdens udfordringer og udvikling.

 

Ud over den daglige kontakt med forældrene, afholder vi i løbet af året følgende møder og samtaler:

 

- Opstartssamtaler med nye forældre og børn

- Overgangssamtaler med forældre til børn, der flytter fra vuggestue til børnehave.

- Forældresamtaler afholdes en gang om året

- Forældremøder afholdes en gang om året

- Generalforsamling en gang om året

 

Disse møder og samtaler giver rig mulighed for at vende hverdagen med forældrene, og der er plads til at gå i dybden sammen med forældrene om det pågældende barn.

 

I hverdagen bruger vi vores platform Famly til at give informationer til forældrene. På famly ligger vores årshjul med årets forskellige planlagte begivenheder og fester (f.eks. Børnegårdens fødselsdag, generalforsamling, forældrearbejdsdage, bedsteforældredag m.m.) Det er også på Famly, at vi dokumenterer vores hverdag via billeder og videoer.

Forældrenes indflydelse gør sig også gældende i bestyrelsen. Vi afholder valg til forældrebestyrelsen hvert år i september. Her har alle forældre

 

 

Forældres indflydelse i bestyrelsen:

Vi afholder valg til forældrebestyrelsen hvert år i september. Her har alle forældre mulighed for at stille op til valget og være med til at vælge, hvem der skal være i bestyrelsen.

 

Vi har en fotoplakat af hele bestyrelsen i vores garderober. Hvilket gør det tydeligt for alle forældre, hvem der er i bestyrelsen.

Bestyrelse og leder (ledelsen) er desuden opmærksom på at deltage i forskellige begivenheder og fester i løbet af året og på den måde gå foran i forhold til at skabe relationer, dialoger og indflydelse blandt forældrene.

Forældre må gerne henvende sig til ledelsen med ideer og udfordringer omkring Børnegården, der kan tages op til drøftelse i bestyrelsen.

Vi har forskellige arbejdende udvalg i Børnegården i Ollerup. F.eks. legepladsudvalg og fondssøgningsudvalg. Der er et til to bestyrelsesmedlemmer i hvert udvalg og andre forældre inviteres til at deltage aktivt i de forskellige udvalg.

Forældrebestyrelsen skal inddrages i udarbejdelse, evaluering af og opfølgning på den pædagogiske læreplan samt arbejdet med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem vuggestue og børnehave og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole. En stor del af arbejdet med pædagogisk læreplan bliver udviklet og udført af medarbejderne. Her har forældrene en indirekte indflydelse gennem kommunikation på FAMLY og dialoger både med medarbejdere og ledelse. Forældrebestyrelsen er forældrenes repræsentant i denne opgave. Alle bestyrelsesmedlemmer har fået Den styrkede pædagogiske læreplan, rammer og indhold og deltaget i en personale og bestyrelsesdag i september 2019 om at styrke kommunikation og samarbejdskultur mellem medarbejdere og forældre.

 

Vi har primo 2020 sat mere fokus på forældresamarbejdet som en vigtig faktor for:

at vi lykkes endnu bedre med vores arbejde med børnene og i dialogen og samarbejdet mellem forældre og pædagogerne

- at skab trygge rammer og udvikling for barnet.

- at vi får skabt tillid til forældrene.

- at få skabt en tydelig kommunikation.

- at alle både forældre og børn føler sig velkomne i Børnegården.

- at sikre, at vores forældre føler, at de får den nødvendige støtte og rådgivning omkring deres barns trivsel

 

Målet, med at sætte mere fokus på forældresamarbejdet, var at blive tydeligere i dialogen med forældre for dermed at give forældre større indsigt og forståelse for arbejdet med børnene både skriftligt og mundtligt.