Venteliste

Børnegården i Ollerup administrerer som privatinstitution selv sin venteliste. Jeres barn skal være født før I kan opskrive på vores venteliste.
Det koster 150,- at blive opskrevet på vores venteliste. Gebyret er et engangsbeløb der går til administration. Beløbet modregnes ikke og er altså et engangsbeløb.

Beløbet skal overføres inden fem dage efter opskrivning til reg.nr.: 0815 kontonummer.: 8159639402 . HUSK barnets fulde navn skal påføres indbetalingen.

 

Børnegården har pt. ingen ledige pladser hverken i vuggestue eller i børnehaven. Det er dog en forudsætning for at blive tilbudt en plads når/hvis de kommer, at barnet er opskrevet, så derfor anbefaler vi altid at du/I skriver op hvis du/I ønsker en plads også selvom der ikke lige nu er plads.

Den nemmeste vej ind i vores børnehus er ved start i vores vuggestue, da det kun er de år hvor vi sender mange børn i skole der giver åbne pladser i børnehaven til børn udefra. 

Systemet her sender desværre ikke en mail ud ved opskrivning, så er du/I tvivl om opskrivningen er gået igennem, er I altid velkomne til at skrive og spørge.

 

Børnegården har følgende kriterier for behandling af opskrevne børn på vores venteliste:

 

Overordnet har de familier, der bor i Svendborg kommune, fortrinsret frem for familier bosat i andre kommuner (og det er meget få børn fra andre kommuner der får plads).

 

Derefter er følgende kriterier gældende:

 

1)     Søskendegaranti 

  • Hvis der er flere søskende, der søger plads, er det opskrivningsdatoen, der kigges efter.
  • Hvis en mor, der bliver gravid, men ikke når at føde, inden en eventuel søskende rykker i skole, skal der foreligge en skriftlig orientering hurtigst muligt og senest 3 mdr. før forventet fødsel
  • Hvis man som forældre takker nej til den tilbudte plads, ændres opskrivningsdatoen til den dato, man har takket nej og herefter følges reglerne i punkt 3.
  • Hvis man som forældre takker nej til den tilbudte plads, men spørger efter en plads på et senere tidspunkt, og takker ja til den med det samme, beholder man sin opskrivningsdato. 

2)     Medarbejders børn

Hvis en medarbejder ønsker at få sit barn ind i Børnegården, prioriteres det som nr. 2 efter søskendegaranti.

 

3)     Opskrivningsdato

a)     Gymnastikhøjskolens medarbejderes børn

b)     Nye forældre

c)     Familier fra andre kommuner

 

 

Skriv dit barn på ventelisten  (åbner nyt vindue)

 

 OBS: Når I har fået en plads i Børnegården skriver I under på en kontrakt og indbetaler et depositum på 500,- kroner. Dette beløb modregnes i den første måneds betaling når barnet starter. Hvis barnet mod forventning alligevel ikke starter og kontrakten annulleres, er pengene tabt og refunderes altså ikke.