Pædagogisk Tilsyn

Ifølge Dagtilbudsloven er alle kommuner forpligtiget til, at føre tilsyn med alle dagtilbud herunder selvfølgelig også Børnegården i Ollerup.

 

De enkelte kommuner vælger selv rammerne for hvordan de udføre tilsyn og på den vedhæftede folder herunder, er det muligt at se hvordan Svendborg Kommune har valgt at føre tilsynene.

 

I Ulige år kommer den pædagogiske konsulent ud på anmeldt besøg og i lige år på uanmeldt besøg. I år er det besøget planlagt til den 5. september 2023 kl. 8.00 - 15.00 (det blev grundet aktiviteter tirsdag delt over to dage den 5. 8-12 + 11.9 12-15) Her foretages der observationer ud fra observationsredskabet KIDS, som er det redskab Svendborg Kommune har valgt at bruge.

Som det nu engang er med redskaber er KIDS godt til noget og måske mindre godt til noget andet - ihvertfald er der noget med fleksibiliteten på det man kigger efter og vægter.

Bl.a. ønsker Svendborg Kommune ikke at kigge på de ellers faste og planlagte aktiviteter vi ugentlig har på Gymnastikhøjskolen (argumentet er, at man ikke går med på tur...).

Det er her at redskaber kommer til at stå i vejen og blive mere vigtigt end selve det man undersøger. Det betyder helt lavpraktisk, at en del af vores dna og pædagogiske dagligdag ikke er med i tilsynet.

 

Efter tilsynet udarbejder konsulenten en vurdering af kvaliteten i den såkaldte KIDS rapport, som præsenteres ved selve tilsynsmødet den 27. september 2023 kl. 8.30-10.30 Her skal leder og forperson for bestyrelsen deltage sammen med den pædagogiske konsulent. I Børnegården prioriterer vi, at der også er en pædagog med fra både vuggestuen og børnehaven.

 

Pjece om pædagogisk tilsyn i Svendborg Kommune

 

Download: Afrapportering på tilsyn 2022 (pdf - 165 kb)

 

Download: Tilsynsrapport 2023 (pdf - 152 kb)