FERIE for børn i Børnegården

I Børnegården vil vi gerne sikre at vi bruger vores resurser bedst muligt også i ferieperioderne. Det betyder, at vi i god tid inden en evt. ferie, beder alle forældre om at tilkendegive hvornår  barnet holder ferie (via Famly) - og når/hvis det ikke holder ferie, i hvilket tidsrum barnet kommer.

 

Det betyder at vi i Børnegården i tæt samarbejde med bestyrelsen har nogle anbefalinger omkring ferie der lyder som følger:

 

  • Ferietilmeldinger: så snart du kan, melder du ind hvorvidt dit barn holder ferie og i hvilket tidsrum hvis ikke det holder ferie. OG du overholder altid de gældende tidsfrister for tilbagemelding. Det tager alt for stor en del af personalets tid, at skulle huske de enkelte forældre på at få meldt tilbage.
  • Børnegården følger skolernes feriekalender. Det betyder at vi de sidste mange år ikke har haft børn i dagene mellem jul og nytår og heller ikke i uge 29 og 30. Det kræver uforholdsmæssigt mange resurser at holde Børnegården åben når/hvis vi er under fem tilmeldte børn. Det kræver min. tre personaler for at dække en åbningstid, + det kræver mad og generelt forbrug (strøm, varme, rengøring mm.) Disse resurser vil vi meget gerne fordele hen over året hvor der er flest børn. Bestyrelsen opfordrer derfor til, at du finder anden pasningsmulighed i disse uger (29+30+52). Da Børnegården ikke har mulighed for at tilbyde pasning andet sted, er dette blot en inderlig, venlig opfordring.
  • Børnegården har lukket dagen efter Kr. Himmelfart i 2024 er det fredag den 10. maj + den 24. og 31.12.
  • Vinterferie i uge 7, dagene op til påske og efterårsferie i uge 42: Her er vi ofte nede på under halvdelen af børnene i huset. Desværre oplever vi meget ofte, at mange af de børn der er tilmeldt til at være i Børnegården i disse ferier, ikke kommer alligevel. Det er fantastisk for de børn der får ekstra ferie, men rigtig ærgerligt i forhold til det antal personaler der er sat til at være på arbejde.

Når vi bruger personaletimer på tidspunkter hvor det ikke viser sig nødvendigt, er det timer der kunne være brugt en dag hvor der eksempelvis er sygdom eller kursusvirksomhed. Det kan lyde skrapt, men vores erfaring er, at det kan væres svært som forældre, at betragte dagtilbuddet som den virksomhed det også er. Og især i Børnegården, der jo er et privat dagtilbud, er denne forståelse særlig vigtig. Den måde vores forældre agerer i forhold til tilbagemeldinger, tidsfrister, og overensstemmelse i mellem det udmeldte og det faktiske fremmøde, har direkte indvirkning på hvilket dagtilbud vi kan tilbyde.

Ferier- og tilbagemeldinger har desuden direkte indvirkning på det arbejdsmiljø vi kan tilbyde personalet i Børnegården. Jo før vi ved korrekt besked, jo før kan personalet planlægge deres ferie. Denne hænger jo direkte sammen med hvor mange børn vi har hvornår.

Så også på kontoen "hvilket arbejdsmiljø vil Børnegården være med til at tilbyde dets personale, har alt det her med ferie en stor betydning.

 

Ferie fra Børnegården betyder en mulighed for at være sammen i familien. Børn trænger ligeså meget til ferie som voksne gør - og måske endda mere. Børnene har ofte længere arbejdsdage end forældrene og selvom de elsker at være i Børnegården og også godt kan savne det når de ikke er her, så er det vigtigt med pauserne. Også de kedelige pauser.

I ferierne kommer der ro på nervesystemet. Vi restituerer både fysisk og psykisk når vi slapper af og ikke skal en hel masse. Det gælder for voksne og i høj grad for børn.

Det er i pauserne og "nattøjsdagene" at erfaringerne forplanter sig. 

 

Børn beder ikke om ferie