Personale trivsel

At kunne li' at gå på arbejde og have en oplevelse af både at blive taget alvorligt og være i udvikling!

 

Ligesom vi i Børnegården i Ollerup tror på at børn gør det godt hvis de kan og hvis ikke skal vi undersøge hvorfor, så tror vi også på, at personalet i Børnegården gør det så godt de kan. 

Personalet i Børnegården skal opleve at blive mødt af en leder der tror på dem og ikke mindst vil dem. En leder der kan understøtte hver enkel og udvikle den enkeltes kompetencer og højne den fælles pædagogiske faglighed.

 

Det betyder en dagligdag hvor leder er tilgængelig og altid har lyst til at drøfte pædagogik, rutiner, normer og værdier, børnefællesskaber og enkelte børn.

 

Det betyder en sommerudflugt og en julefrokost, et påskeæg og en julegave og en gang imellem en personlig hilsen der trækker tårer, altså de gode af slagsen. Dem der kan komme når man bliver set ud over det forventelige. 

 

Det betyder en årlig Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), Leder har Leder Udviklings Samtale (LUS) med for- og næstperson fra bestyrelsen, og det betyder Sundhedssikring gennem Dansk Sundhedssikring for alle medarbejdere der har været ansat mere en et år.

 

Det betyder også en hverdag hvor både den faglige og den personlige samtale vægtes højt. Langt de fleste gange hvor du oplever personalet i Børnegården stå og snakke sammen er det bundet op på faglig sparring der fylder uendeligt meget i hverdagen. En gang imellem er samtalerne også af mere privat karakter. Det skal de være for ingen hverken kan eller skal arbejde med relationer uden selv at være i sådanne.

 

I Børnegården har vi desuden både en TR (Tillidsrepræsentant) og en AMR (arbejdsmiljørepræsentant). Lige pt. er vores AMR på barsel. Når hun kommer tilbage skal hun og leder på AMR kursus. Vi har en AMR suppleant indtil da. Disse skal mødes med leder x antal gange om året - et forum der har potentiale for udvikling. I et lille hus som Børnegården ordnes tingene ofte før de når at blive taget op på et møde. Det er langt hen af vejen godt, men det mere systematiske arbejde omkring faglig organisering og arbejdsmiljø kan vi godt blive bedre til.