Indledning

Børnegården i Ollerup er et privat dagtilbud med en Natur og Idrætsprofil for 60 børn i alderen 0-6 år. 20 børn i vuggestuen og 40 børn i børnehaven.

 

Børnegården åbnede september 2008 og er normeret til 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, + 13 medarbejdere og en leder. 

 

Vores hus ligger i naturskønne omgivelser i forbindelse med Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

 

Børnegården i Ollerup er i foråret 2023 blevet certificeret Idrætstilbud gennem DIF og VIA UC Århus.

At være en certificeret idrætsinstitution betyder, at alle personaler har gennemgået en fælles efteruddannelse over 1½ år i pædagogisk idræt. Nye personaler sendes på opsamlingsdage, ligesom at Børnegården hvert år (fra 2024) deltager på pædagogisk Idrætskonference. 

 

Børnegården har altså både en profil og ligger ret særligt på Gymnastikhøjskolen i Ollerups grund. Det betyder at vi både fagligt og fysisk har nogle ret unikke muligheder for vores pædagogiske arbejde med den pædagogiske idræt som vores vigtigste redskab.

 

Børnegårdens hus er indrettet med mindre læringsmiljøer i de ellers store rum. Vi forsøger dermed at skabe tydelige rum i rummene, samtidig med at vi stadig vægter at der skal være plads til at arbejde med kroppen i alle vores aktiviteter. Både dem der er planlagt af personalet, i dem hvor en voksen deltager i børnenes leg og i børnenes egene lege.

  

På Gymnastikhøjskolen er der mange forskellige og anderledes læringsrum. I løbet af en uge vil alle Børnegårdens børn have deltaget i aktiviteter og/eller leget i nogle af Gymnastikhøjskolens indendørs idrætsfaciliteter, ligesom alle børn vil have boltret sig på de storslåede udearealer, der byder på både særlige muligheder for leg, idræt, bevægelse og skønne naturoplevelser. 

I den store arena er der mulighed for at arbejde med de mere fysiske læringsmål. Arenaens størrelse ligger op til løb og high arousal lege,  

I springcenteret er der fem store gulvtrampoliner, skumredskaber, airtracks, airmåtte, ribber, diverse idrætsredskaber og selvfølgelig en masse gulvplads. Også her indbyder rummet og dets indhold til at arbejde med det fysiske. I springcenteret skaber vi dog ofte også plads til børnenes egen leg, da der er mange steder der lægger op til at lege i huler og mindre kroge.

 

I den gamle gymnastiksal er der ringe og tove til at svinge og kravle i og ribber på begge sider af salen. Desuden er der også en masse bolde, hulahopringe og sjippetove.

På Gymnastikhøjskolen er der desuden en parkourhal, hvor vi kan udfordre kroppen fysisk ved at kravle og hoppe og ikke mindst kravle højt på de forskellige elementer. I parkour arbejder vi ofte med psykiske læringsmål, da der kan være stor overvindelse i at hoppe ned i pommesfrites graven. 

 

I kælderen på Gymnastikhøjskolen findes den indendørs svømmehal, hvor Bænkebidderne svømmer i lige uger, Myrerene i ulige uger i perioden april-september. Fra oktober til marts svømmer Bænkebidderne og Myrerene i lige uger mens frøerne svømmer i ulige uger.

 

Når vi svømmer har vi fokus på vandtilvænning og den første svømning. En stor del af det at gå til svømning og komme i svømmehallen handler også om barnets mulighed for en øget selvhjulpethed og at kunne navigere i lidt strammere regler end ellers. I en svømmehal må man ikke løbe, da det er for farligt og alle skal i bad både før og efter. Det kræver noget når man blot er mellem 3 og 5 år, men stort set alle børn elsker det. Vi skaber rum for mulighed for perifer legitim deltagelse når der er brug for lige at betragte aktiviteten svømmehal lidt mere fra sidelinjen. Vi sørger for opgaver barnet kan være med til at løse fra bassinkanten, så det kan få en oplevelse af at være med, men i det tempo det kan overskue.

 

Gymnastikhøjskolen leverer al vores mad, frugt og brød. Sammen med højskolen arbejder vi på, at børnene bliver præsenteret for forskelligt mad hen over en uge og hen over året. På den måde sikre vi, at vi kan arbejde med det vi kalder "madmod".

Maden ikke altid er det samme som det barnet får derhjemme, men sammen med vennerne bliver barnet ofte lidt mere modig. Vi voksne taler med børnene om maden, hvordan det smager og om hvordan forskellige farver og konsistenser påvirker ens lyst til at smage og prøve noget nyt. Desværre kan Gymnastikhøjskolen endnu ikke levere økologisk mad.

 

Personalet har løbende fokus på hvordan vi skaber den bedste ramme for det pædagogiske måltid. Det betyder at vi har stor opmærksomhed på hvordan vi selv agerer som rollemodeller ved altid at være tilstede ved det bord vi sidder. Deltage i de snakke der er rundt om bordet børnene imellem og selvfølgelig selv spise og være madmodige. Vi har løbende fokus på hvordan vi sikre alle børns aktive deltagelse omkring måltidet uden at dette skaber unødig støj. Et af måltidets store spørgsmål er f.eks. "må man selv bestemme hvor man sidder, hvad man spiser og hvor længe man sidder ved bordet?" Det er ikke altid muligt selv at bestemme hvor man sidder eller hvor længe, men barnet bestemmer selvfølgelig altid selv hvad det spiser. Vi har løbende fokus på hvad målet for vores pædagogiske måltid egentlig er, sådan at det ikke blot bliver et måltid, men en pædagogisk aktivitet på lige linje med alle andre aktiviteter hen over en dag.

 

I Børnegården forsøger vi at skabe en genkendelig struktur i dagligdagen, sådan at hverken børn eller voksne er i tvivl om hvad vi skal hvornår. Dette kræver en løbende opmærksomhed på hvorfor hverdagen er skruet sammen som den er. Det er vores struktur der skal tilpasses til de børn vi har og ikke omvendt.

 

Hen over et år har vi forskellige faste traditioner, nogle store fælles begivenheder og tilbagevendende aktiviteter. Dagligdagen og årets rytme er alt sammen med til at skabe Børnegårdens kultur og det fællesskab, som Børnegården er kendt og meget positivt berygtet for.