Pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen

Overgang fra vuggestue til børnehave

 

I Børnegården arbejder vi løbende på at tilpasse overgangen fra vuggestue til børnehave til det enkelte barn. Det betyder at vi måneder forinden den måned hvor barnet fylder tre år, går igang med at se hvem barnet evt. kan/skal følges med fra vuggestuen, hvem det kunne passe godt sammen med i børnehaven, eller hvilke aktiviteter der kan være med til, at gøre overgangen mere spændende og mindre farlig. 

Vi har derfor næsten altid en gruppe på tværs af vuggestue og børnehave, hvori der er nogle af de største vuggestuebørn og nogle af de mindste børnehavebørn. I gruppen er der altid tilknyttet en voksen fra hver afdeling, 

 

Vi bruger god tid på, at barnet får et større kendskab til ”den store nye verden”, som børnehaven er for langt de fleste vuggestuebørn (undtagen dem der har større søskende i børnehaven. For dem er rejsen ofte lidt nemmere, men de er stadig en del af overgangsgruppen).

 

Både gennem det målrettede arbejde med en "overgangsgruppe" og gennem en hverdag hvor vi er tæt op og ned af hinanden, sørger vi for at barnet får, ihvertfald spirerende, relationer til både børn og voksne i børnehaven.

I perioden op til skiftet orienterer vi forældrene til det barn der skal i børnehave, om hvordan forløbet foregår og lidt om hvad de kan forvente. Både af perioden op til, men også når selve skiftet sker. Det barn vi tænker vil få nemt ved at skifte, eller måske endda trænger til de større udfordringer der er i en børnehave, kan godt nogle gange være dem der har sværest ved skiftet. Derfor er det altid en rejse der kræver pædagogisk opmærksomhed og tæt samarbejde på tværs af huset og med forældrene.

 

I overgangsgruppen forsøger vi at lave aktiviteter der så at sige introducere vuggestuebarnet til børnehavens struktur, de fysiske rammer, legemiljøerne i børnehaven, relationer til de voksne i børnehaven, der skal tage imod dem, og rigtigt gerne relationer til et eller flere børnehavebørn. 

 

Inden selve den officielle opstart inviterer vi til en samtalen mellem forældre, vuggestue og børnehave. Selv om vuggestuebarnet kender børnehaven koster det alligevel hårdt arbejde for det 3 årige barn, at skifte fra det ene til det andet. Det beder vi forældrene være opmærksomme på, ved dels at være med de første dage og at den første uge består af lidt kortere dage. Når vi modtager et børnehavebarn, der ikke har gået i Børnegårdens egen vuggestue har vi på sammen måde haft et møde og her opfordrer vi til, at det først er efter de første to uger, at barnet har helt almindelige (lange) børnehavedage.

 

 

Beskrivelse af arbejdet med overgang fra dagtilbud til skole

I oktober måned hvert år, starter de børn, der forventes at skulle starte i skole næste forår i en gruppe, som vi kalder Frøerne.

En pædagog i børnehaven er ansvarlig for denne gruppe og alt efter størrelse oftes sammen med en pædagogmedhjælper.

Formålet med gruppen er, at lære børnene at fungere sammen i en gruppe hvor alle er fra samme årgang. At udvikle sig selv og sammen med gruppen. Og at give børnene nye redskaber og kompetencer, så de står endnu mere selvstændigt og på den måde bliver rustet til (for langt de fleste) først en forår SFO og derefter en skole, med mange flere børn, færre voksne og flere krav.

 

og give dem lyst til at møde nye udfordringer efter børnehaven. Ud over deres almindelige hverdag i børnehaven, som de kender den med turdag, svømning, bålmad og masser af idræts- og naturaktiviteter, arbejder de med nedenstående fokuspunkter. Dette har vi valgt for at lette overgangen fra børnehave til skole og for at imødekomme de krav, der stilles til et barn i børnehaveklassen.

 

Når barnet starter i skole skal det kunne:

- Indgå i relationer med andre

- Lytte samt udvise hensyn og empati overfor andre

- Forstå en kollektiv besked-og instruktion

- Være kreativt, tegne, male, klippe og slippe fantasien løs

- Skrive og læse eget navn

- Fortælle forståeligt og i sammenhæng

- Være selvhjulpen og have styr på deres egne ting

- Have en positiv tilgang til nye udfordringer og være nysgerrig på sin omverden

 

Arbejdet med fokuspunkterne integreres naturligt i børnenes hverdag. Til samling lærer børnene at fortælle, at kunne modtage og forstå en besked, at lytte og vente på tur, lære forskellige sange, digte historier m.m.

Børnene arbejder med små projekter og emner om alt lige fra natur til teater og eventyr. De lærer om tal og bogstaver gennem bevægelse og leg.

I svømmehallen lærer børnene at være selvhjulpne med alt. De skal selv administrere deres svømmetaske, omklædning, vaske sig, tage luffer og bælte på m.m. De lærer at blive trygge ved og have respekt for vandet. Vi laver forskellige opgaver i vandet, hvor læring og bevægelse sættes sammen. De lærer forøvelser til forskellige svømmestilarter. Både her og i deres daglige lege og aktiviteter, udvikler de sociale kompetencer og forståelse af dem selv.

 

Vi kommunikerer løbende med forældrene gennem daglig dokumentation og dialog. Derudover samarbejder vi med de omkringliggende skoler. Vores børn fortsætter i forskellige skoler efter børnehaven. 4-5 skoler er helt sædvanligt og enkelte år er det flere. Vi besøger så vidt muligt alle børnenes skoler og holder overleveringssamtaler med de kommende børnehaveklasselærere om det enkelte barn.

Sidste forår var første gang vi sendte børn i forårs-SFO. Dette var helt nyt for alle, og vi fik ændret i strukturen, så vi startede frøarbejdet lige efter sommerferien. Vi fik dog ikke den afslutning, som vi havde ønsket, da Covid -19 lukkede Danmark ned. Heldigvis kom børnene på besøg 3 dage, inden de skulle starte i skole.