Pædagogisk Læringsmiljø

Didaktisk arbejde med ”læringsmiljøer hele dagen”

De voksnes evne til planlægning og begejstring smitter og lærer barnet blandt andet at være skabende og nysgerrig.

 

Den pædagogfaglige kultur, tradition og metode, hvorved man hele tiden sparrer med hinanden og evaluerer, er med til at sikre en løbende pædagogisk udvikling.

Herved sikres og synliggøres den faglige udvikling af læringen for både barnet, forældre og medarbejdere på FAMLY, gennem informationsmateriale i Børnegården, udstillinger, fortællinger, i vækst- og SMITTE-modeller m.fl.

 

I Børnegården har vi vidensdeling i forskellige fora. Eksempelvis hverdagssituationer, personalemøder, pædagogisk dag, kurser m.fl.

 

I Børnegården må forældre gerne undre sig, og der er løbende dialoger og vidensdeling både i dagligdagen og ved forskellige forældrearrangementer.

 

Læringsmiljø:

Børnegården har struktur og rutiner, hvor planlagte aktiviteter og leg har lige stor plads.

 

Strukturen og rutinerne er med til at sikre, at der er en fast plan for dagens forløb, som skaber genkendelighed for barnet. Det er med til at sikre, at der er plads til at udvikle og lave aktiviteter og initiativ, som er kendetegnet for Børnegården.

 

Eksempler på faste aktiviteter i Børnegården: Svømning, turdag, bålmad, naturdag, musikdag, arbejde i små gruppe m.fl.


Børnegården har mange traditioner, som er vigtige elementer i løbet af året. Eksempler på traditioner: Fastelavn, påske, jul, afslutning for Frøer, Bag for en sag m.fl.

 

Læring sker i samspil med børn og voksne i miljøerne (planlagt, spontant eller rutiner).