Pædagogisk Læringsmiljø

Pædagogisk læringsmiljø - rammer og indhold

Et trygt og stimulerende pædagogisk læringsmiljø er udgangspunktet for børns læring.

Det skal fremgå af den pædagogisk læreplan, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringmiljø, der med leg, planlagte aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter samt daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det pædagogiske læringsmiljø skal tilrettelægges, så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskaber, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

 

Børnegården er et 14 år gammelt hus der er bygget til at være et dagtilbud til ca. 20 vuggestuebørn og ca. 40 børnehavebørn. I Børnegården er der store rum, med et skønt lysindfald fra den meget store og grønne legeplads, som alle rum vender ud imod. Alle børnerum har de smukkeste stavtrægulve med varme i, så alle børn altid hele året rundt, kan bevæge sig på bare fødder.

Til hver børnegruppe, fire ialt, er der et stort grupperum til hver. I vuggestuen er der et enkelt lidt mindre rum der pt bruges som sanse- og soverum. I børnehaven er der et stort fællesrum med køkkenet i den ene ende og i april 2023 har vi valgt at inddrage en ekstra garderobe til et ekstra legerum.

Det er en lidt utraditionel måde at bygge på , altså med kun et stort rum til hver gruppe, og vi har derfor skulle sno os lidt for at skabe mindre rum i rummene. 

Men læringsrum er jo meget mere end de fysiske rum og rammer. Vi forsøger hele tiden at justere og rammesætte, organisere og tilrettelægge, så børnene får de bedste betingelser for at udvikle sig.

 

Læringsmiljøet er mest af alt den måde vi er sammen med børnene på i dagligdagen og giver både det enkelte barn og den større børnegruppe plads til at være både individ og indgå i et fællesskab.

I Børnegården ved at barnet altid gør det godt også når det ikke umiddelbart ser sådan ud. Det betyder at vi altid er optaget af at sparre med hinanden og inddrage forældrene når der er noget vi ikke umiddelbart forstår.