Evalueringskultur

På denne side, og undersider, vil du kunne finde forskellige eksempler på evalueringer af aktiviteter, dagligdag, læringsmiljøer med mere. Vi er pt (efterår 2023) ved at opdatere dette afsnit, så hav tålmodighed hvis der endnu ikke er så meget.

 

I Børnegården er vores vigtigste planlægnings- og evalueringsredskab det vi kalder et K1 skema Download: K1 Skema (docx - 24 kb)

 

Et K1 skema er sammenligneligt med det der hedder en Smtte model - bare udvidet og tilpasset Børnegårdens pædagogiske idrætsprofil.

 

K1 skemaer arbejder vi med før, under og efter en aktivitet. Skemaet kan både bruges til enkelte børn, mindre grupper og de større børnefællesskaber. De kan bruges i forhold til at få øje på, om det læringsmiljø vi skaber også virker til at opnå de opstillede pædagogiske mål.

 

Det at arbejde målrettet med skemaer og opstille pædagogiske mål er ikke bare gjort hen over en weekend. Det tager tid at lære at bruge skemaerne og især når vi gerne vil have dem til at blive brugbare arbejdsredskaber - og ikke noget der blot bruges som dokumentation overfor  eksempelvis et tilsyn.

Børnegården har siden efteråret 2021 været igang med en fælles efteruddannelse i Pædagogisk Idræt (meget mere om det andre steder på hjemmesiden) og er certificeret forår 2023. K1 skemaerne er udviklet af VIA UC Århus og tilpasset Børnegården af os selv.

 

På undersiderne, her under Evalueringskultur, vil du  kunne finde eksempler på hvordan skemaerne bruges i henholdsvis vuggestue og børnehave. Eksemplerne er anonymiseret og i det hele taget valgt efter, at de kan ligge offentligt tilgængelige.

 

I forbindelse med vores efteruddannelse i pædagogisk idræt har vuggestuen lavet en film, som omhandler vores arbejde med at etablere gode læringsmiljøer når vi har en pædagogisk idrætsprofil. Alle forældre, til de involverede børn, har sagt ja til at filmen ligger her på siden. Nyd den: