Kultur, æstetik og fællesskab

Download: Evaluering VUG (docx - 13 kb)Download: Evaluering BH (docx - 15 kb)

Siden er ved at blive opdateret. Kig venligst tilbage lidt senere...

 

Kultur, æstetik og fællesskab

”Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 46-47

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle ople­velser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 

Vi skaber læringsmiljø, hvor alle børn får mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige kunstarter. Børnene er med i forskellig kultur fællesskaber hvor de kan være medskabende og får udviklet forståelse for andre og andres kulturfællesskaber.

-       Børnene er medbestemmende i de forskellige aktiviteter vi sætter op for dem,

-       Ved samling snakker vi om hvad de kan have lyst til. Gennem en fælles snak om den pågældende dags aktivitet finder vi frem til hvordan dagen skal se ud, hvor alle bliver hørt og set.

-       Vi igangsætter aktiviteter, hvor vi der fra improviser og følger børnenes spor.

-       Måltiderne er et vigtigt kulturfællesskab som vi vægter højt. Gymnastikhøjskolen levrer hver dag forskellige kulturelle mad oplevelser over til børnene. Det er lige fra smør selv, hvor det enkelte bar selv skal skabe der rugbrødsmad ud fra et fad med forskelligt pålæg. Til diverse varme retter inspireret fra hele verden.

-       Vores årshjul er bundet op af forskellige kulturelle arrangementer, som vi gør en stor ting ud af børnene skal have kendskab med. Vi klæder os ud, laver kostume sammen med børnene, lære børnene sange der hører til denne bestemte tradition, smager på små kulturelle appetizer og inviter folk ind i huset til at fortælle historie om de forskellige kulture, æstetik og fælleskabet bag.    

Kultur, æstetik og fælleskab i vuggestuen og børnehaven:

-       Vi forsøger at skabe en atmosfære hvor der er plads til madmod og til at smage nyt og blive mæt. Der er mange individuelle hensyn under et måltid. Det er dog væsentligt at huske, at måltidet i et dagtilbud er en pædagogisk aktivitet på lige fod med alle andre aktiviteter. Det er altså primært det, at kunne være med og deltage på ens eget niveau der er i fokus og mindre hvorvidt at barnet smager, sidder "ordentligt" (for hvad er ordentligt egentlig?) Vi grundlægger lysten til at være med og deltage og da vi har mange måltider i løbet af en dag, er måltidet en af de aktiviteter vi altid skal have fokus på, foregår med udgangspunkt i de børn vi har.

-       Vi lærer dem at vaske hænder hver gang vi komme ind udefra, før vi spiser, efter toiletbesøg.

-       Vi lærer dem at vi ikke må have sko på indenfor, at man skal rydde op, at man hilser på hinanden når man kommer om morgen og siger farvel når det enkelte barn bliver hentet.

-       Vi lære børnene, hvordan man tale pænt til hinanden.

-       Vi fejrer børnenes fødselsdag og giver dem en fællesskab følelse i at være sammen.

-       Vi holder vores årstidstraditioner som fastelavn, får besøg af påskeharen og snakker om påsken. Holder sommerfest, bedsteforældre/ ven dag, børnehavens fødselsdag, juleklip og hygge, høstuge. Alt sammen for at lære børnene om fælleskabet, traditioner, kulture og æstetikken i at vi mennesker har hinanden.

-       Vi modellerer i forskellige materialer, tegner og maler, synger og spiller musik, danser, dramatiserer historier, læser bøger, bager, klipper og klistrer, leger med sand og mudder, bruger pensler, lærreder, saks, perler og meget mere. Alt dette bruger vi specielt ved alle de forskellig højtider vi holder i vuggestuen, for at give børnene en sansemæssige og helhedsoplevelse

-       Vi bruger samlinger til at synge og fortælle historie, gå dagens piktogram igennem, samt at give børnene en fællesskabs følelse. Vi ser hinanden, hilser på hinanden, snakker om hvem der mangler, snakker om følelser, det at være en god ven, at vi skal hjælpe hinanden. Snakker om æstetikken ved at vi mennesker er sammen og passer på hinanden.

-       Vi besøger forskellige kulturelle tilbud som teater, bibliotek, biograf mm.

-       Børnehavebørnene komme hver uge i spisesalen over på gymnastikhøjskolen, hvor de møder alle de kulturelle værdier der er over.