Natur, udeliv og science

Download: Evaluering VUG (odt - 17 kb)Download: Evaluering BH (docx - 512 kb)

 

”Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 44-45

 

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 

I naturen bliver alle vores sanser stimuleret optimalt. Vi bliver fyldt med liv og glæde, med oplevelser, med masser af plads og muligheder for leg og læring. Vores sjæl og sind bliver harmonisk og falder til ro ved at være i berøring med og føle tilknytning til naturen. Det gør os til ”hele mennesker” at være i og med naturen.

I Børnegården i Ollerup prioriterer vi derfor udelivet meget højt. Naturglæde er et nøgleord for alle os voksne, og det gør os til rollemodeller for børnenes tilgang til og læring om naturen.

Kernepunkter i arbejdet og med natur er:

-          Børnene skal opøve kendskab til naturen og oplev traditioner, der afspejler naturens rytme.

-          Børnenes skal lære at færdes respektfuldt i naturen og at passe på naturen.

-          Børnenes skal høre om principper for bæredygtighed og opleve en institution og voksne, der lever efter dem.

 

Natur ude liv og science i vuggestuen:

 

-          Vi går ud til ud i naturen; sø, mark og skov og følger børnenes spor. Jo større børnene bliver jo længer væk kommer vi

-          Vi samler naturens materialer og bruger dem på forskellige kreative måde og det man kan smage på smager vi på og snakker om fra jord til bord

-          Vi synger om årstiderne, holder årstid fester og snakker om de forskellige årstider

-          Vi snakker om, hvilken tøj vi skal have på og hvorfor, mærker vejret hele året

-          Vi samler skrald vi finder, når vi færdes i naturet og smider det sammen i skraldespanden. Vi snakker om at vi skal passe på naturen og ikke smide skrald

-          Vi følger børnenes initiativer og griber deres spontanitet, både når vi er på legepladsen og når vi færdes uden for legepladsen.

-          De voksne lægger op til at det er sjovt at hoppe i en vandpyt, trille ned af bakken, lege med mudder og røre ved forskellige insekter.

-          De voksne at inspirere børnene til at undersøge og udforske naturen

Natur ude liv og science i børnehaven:

 

-          Vi samler naturens materialer og bruger dem på forskellige kreative måde og det man kan smage på smager vi på og snakker om emner fra jord til bord.

-          Vi tager på tur til forskellige steder; skov, strand, sø, marker og mose i nærområdet,

-          Vi finder dyr, dyrespor og dyreekskrementer og taler om det.

-          Vi har lavet et stort insekt hotel, vi skildre af flere gange om året, for at se udviklingen i af insekterne flytter ind og ud. Vi snakker om insekterne leve cyklus, ser billeder af dem på IPad, printer billederne ud og hænger dem op på, så børnene har et tydeligt billede af hvilken insekt vi har fundet.

-          Fisketur til læreskolens lille sø, hvor vi fanger haletudser og på den måde følger deres udvikling

-          Dyrebesøg, Bondegårdstur

-          De voksne vi børnene at man kan bruge naturen til og at det er et spænde sted at udforske og gå på opdagelse i

-          Vi snakker om månederne, vejret og årstiderne. Samler årstiden mad, nødder, frugt, bær mm. Vi bruger de forskellige råvare i mad og snakker med børnene om fra jord til bord. Vi holder årstidsfester

-          Vi snakker med børnene om, hvordan årstiderne ændrer sig og hvad der sker med dyrene i forhold til årstiderne

-          Vi læser bøger om naturen og laver forskelligt forsøg der er relateret til naturen. F.eks. snakket vi om vulkaner og derefter lavet vi forskellige forsøg med mini vulkaner der gik i udbrud, vi sår frø, passer dem sammen med børnene og ser hvordan et frø bliver til en spire og senere til en lille plante.

-          Vi viser børnene aktiviteter der er tilrettelægget efter årstiderne vind og vejr. Kælker og leger i sneen når den tid kommer, laver mudderbaner, vandbaner og hopper i vandpyt når der regner, flyver med drager når det blæser mm.