Alsidig personlig udvikling

Download: Evaluering BH (docx - 17 kb)
Download: Evaluering VUG (docx - 16 kb)
 

I Børnegården i Ollerup forsøger vi at arbejde bevidst med anerkendende pædagogik i alle  hverdagens rutiner, i vores samarbejdsformer og i hele den måde vi er sammen om hverdagen på. Anerkendelse skal i det hele taget ikke være noget vi "gør", men noget vi "er". Det er således ikke kun forbeholdt arbejdet med børnene, men er også en del af den faglige udvikling i vores indbyrdes samarbejde i personalegruppen. Vi bruger vækstmodellen og SMITTE som metoder.


Medarbejderne skal i arbejdet med den alsidige personlige udvikling være nærværende, aktivt lyttende og tydeligt rammesættende, og de skal være bevidste om, at de selv er vigtige rollemodeller for børnene.

Et grundlæggende nøglebegreb i arbejdet med børn er den anerkendende tilgang. For at blive et ”helt” og harmonisk menneske, skal man føle sig set, hørt, forstået og taget alvorligt. Man skal føle, at man hører til i fællesskabet, og at man er god nok og holdt af, som man er.

Vi anerkender, giver nærvær og omsorg, og vi ser hvert enkelt barn og ser barnet i forhold til, hvor barnet er. Anerkendelse bygger på en ligeværdig relation mellem børn og pædagoger. Vi tilstræber at skabe en tryg tilknytning, da børn udvikler sig bedst i et trygt miljø. Den trygge tilknytning og den gode relation til pædagogerne gør, at barnet kan bevæge sig ud og danne relationer med de andre børn. 

I vuggestuen gør vi det bl.a. ved at:

- rose og anerkende børnene, når de gør noget godt

- støtte børnene i deres udfordringer i hverdagen.  

- give børnene redskaber til konfliktløsning

- give børnene tid til at øve sig.

- lave aktiviteter med børnene, der passer og udfordrer i forhold til alder og udvikling. 

- få børnene med i de praktiske gøremål i hverdagen.

- snakke om når nogen ikke er i vuggestuen en dag.

- støtte op om børnenes relationer til hinanden.

- opdele børnene i alderssvarende grupper.

- se barnets initiativer og handler efter det – f.eks. hvis de hører en traktor, så går vi efter lyden.

- fremhæve det enkelte barn i fællesskabet – f.eks. i samlingen: ”Vil du bestemme, hvad vi skal synge og tælle til 3?”

I børnehaven gør vi det bl.a. ved at:

- lave relationsarbejde

- de ældste børn går fra i skolegruppen

- involvere børnene i praktiske opgaver, hvor de har en nærværende voksen tæt på: f.eks. til borddækning,

  bålmad, eftermiddagsmad m.fl.

- lave pædagogiske aktiviteter, som støtter børnenes selvværd, såsom sanglege, boldlege, samling

- sætte ord på børnenes følelser og handlinger.

- holde samlinger, snakker om hvem vi er, og hvem der mangler, samt give børnene mulighed for at ytre sig

   i samlingen.

- sætte rammer for at børnene har gode oplevelser sammen.

- give børnene plads til fri leg.

- give dem ansvar i dagligdagen.

- bakke op om børnenes initiativer.

- samarbejde med højskolen, hvor børnene får rykket ved deres grænser.

- lære børnene at føle egen krop: toiletbesøg, påklædning osv.