Kommunikation og sprog

Download: Evaluering BH (docx - 16 kb)Download: Evaluering VUG (docx - 13 kb)

 

Kommunikation og sprog

”Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 40-41

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 

I naturen bliver alle vores sanser stimuleret optimalt. Børnene bliver fyldt med liv og glæde, med oplevelser, med masser af plads og mulighed for leg og læring. Vores sjæl og sind bliver harmonisk og falder til ro ved at være i berøring med og føle tilknytning til naturen. Det gør os til ”hele mennesket” at være i og med naturen.

I Børnegården i Ollerup prioriterer vi derfor udelivet meget højt. Naturglæde er et nøgleord for alle os voksne, og det gør os til gode rollemodeller for børnenes tilgang til og læring om naturen.

Vores kernepunkter i arbejdet med natur er:

-  Børnene skal opøve kendskab til naturen og opleve traditioner, der afspejler naturens rytme.

-  Børnene skal lære at færdes respektfuldt i naturen og passe på naturen

-  Børnene skal høre om principper for bæredygtighed og opleve en institution og voksne, der lever efter dem.

 

Den sproglige udvikling i vuggetuen:

-       Vi sætter ord på handlinger og følelser.

-       Vi gentager ord korrekt

-       Vi varierer sproget.

-       Vi har samtaler med barnet

-       Vi kobler det sagte ord med følelsen, vi ser barnet.

-       Vi sætter ord på deres verden, det lige omkring.

-       Vi præsenterer dem for forskellige former for historier og sange

-       Vi læser bøger med dem.

-       Vi laver puslespil med dem.

-       Vi synger, spiller, musik og danser.

-       Vi laver rim og remser og er bevidste om og bruger metoden dialogisk læsning.

 

Den sproglige udvikling i børnehaven:

Overordnet laver vi altid en sprogvurdering på de børn, vi vurdere kan have behov for ekstra sprogstimulering. Derudover gør vi en masse ting primært som en del af al vores samvær omkring både rutiner og pædagogiske aktiviteter.

 

-       Vi tilstræber at besøge biblioteket mindst en gang om året (men har grundet corona være udfordret på den konto)

-       Vi guider og hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser og hensigter

-       Vi hjælper børnene til dialog i konfliktløsning.

-       Vi holder samlinger, hvor vi skaber dialog og prøver at skabe en god samtalekultur.

-       Vi læser bøger, fortæller historier, laver rim og remser.

-       Vi sætter ord på børnenes kropssprog og mimik i hverdagen og ved samlinger.

-       Vi tager i teatret

-       Vi laver tegneborde og snakker om tegningerne, figurer, tal og bogstaver

-       Vi laver diverse rolle lege, hvor børnene bl.a. har mulighed for at klæde sig ud og vi sætter små scener op til dem.

-       Vi deltager i sproglig aktiviteter på gymnastikhøjskolen og laver selv sproglig aktiviteter på gymnastikhøjskolen, hvor vi bruger alle de forskellig faciliteter højskolen indeholder.