Krop, sanser og bevægelse

Download: Evaluering VUG (odt - 7 kb)Download: Evaluering BH (docx - 18 kb)

 

"Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfor­dre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relations dannelse udgår fra kroppen”.

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 42-43

 

 

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornem­melser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?

Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

 

Vi ved at indlæringen blandt andet hænger sammen med fysisk udfoldelse. Jo bedre kroppen fungerer, jo mere overskud er der til anden indlæring. Vi tror på at børn skal stimuleres til at bevæge sig fra fødslen og i institutionslivet. Vi tror på, at hvis man har oplevet glæden ved fysisk udfoldelse som barn, er chancen større for også at få glæden ved fysisk udfoldelse som voksen.

 

I Børnegården i Ollerup har vi de bedste rammer for fysisk udfoldelse, man kan tænke sig. Vi ligger på samme matrikel som Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og har et samarbejde med skolen på den måde, at vi lejer os ind på skolens mange indendørs faciliteter og har fri adgang til skolens smukke, frodige og mangfoldige udendørs område. Det er et kæmpe privilegium, der giver glæde, bevægelyst og øger personalets engagement. Det gør os til gode rollemodeller for børnene i forhold til at bruge kroppen. Vi arbejder pædagogisk med idrætten på den måde, at barnet og det vi vil med den enkelte eller gruppen, kommer før aktiviteten. Dernæst er det det legende og eksperimenterende element i idrætten der er det gennemgående element. Det skal være sjovt at bevæge sig.

 

Kernepunkter i arbejdet med idræt:

-       Børnene skal udvikle bevægelsesglæde og have idrætskultur ind som en naturlig og sund del af deres liv.

-       Der skal være aktiviteter, som rummer mulighed for fordybelse samt styrker børnenes motoriske færdigheder, sociale kompetencer, udfordrer kognitivt og styrker barnets kreative evner.

 

Krop, sanser og bevægelse i vuggestue:

-       Vi laver aktiviteter, motorikforløb, hvor børnene får stimuleret deres taktil-, labyrint-, og kinæstesisans.

-       Vi giver børnene lyst til bevægelse og motorik ved at lave miljøer inde og ude, der lægger op til fysisk aktivitet.

-       Vi bruger gymnastikhøjskolens udendørs faciliteter: Volden, parken, tarzanbanen, atletikbanen, udendørs parkour og udfordrer dermed børnenes motoriske udvikling.

-       Vi bruger Gymnastikhøjskolens indendørs faciliteter: Springcenteret, Gymnastiksalen og en gang imellem den kæmpestore Arena.

-       Vi bruger lokalområdet, går tur til mosen, i skoven, legepladserne, ned til søen, og Gymnastikhøjskolens store græsarealer.

-       Vi voksne er selv aktive og glade for at bevæge os sammen med børnene - krop imiterer krop.

-       Vi lader børnene bruge møblerne til også at klatre, kravle eller gå på og udfordrer dermed både kroppen og "må man det" begrebet. Og selvom det bliver lidt farligt. Vi voksne er der og fungerer som et sikkerhedsnet og viser børnene hvordan man kan bevæge sig mere sikkert.

-       Vi guider børnene så de bliver medaktører i deres egen hverdag.

-       Vi anerkender og roser børnene i deres små sejre og motiverer dem positivt til flere

-       Vi giver dem tid og ro til at bevæge og udfolde sig

-       Vi igangsætter fælles bevægelse lege hvor vi tager højde for det enkelte barn kunnen, for at skabe følelsen af et glad og godt fællesskab. Det skal være sjovt at bevæge sig sammen

-       Der bliver serveret sundt og varieret kost fra gymnastikhøjskolens køkken

-       Vi snakker om kroppen og hvad det forskellig hedder og lære børnene at vaske hænder mm.

 

Krop, sanser og bevægelse i børnehaven:

-       Vi deltager i forskellig bevægelse arrangementer på højskolen, hvor eleverne øver sig i at lave motorikbaner og undervisningsforløb til børnehavealderen.

-       Vi bruger dagligt Gymnastikhøjskolens indendørs faciliteter, Springcenteret næsten hver dag, svømmehal en gang om ugen, parkour en gang imellem, gymnastiksal en gang i mellem, den store arena et par gange om året.

-       Vi bruger dagligt gymnastikhøjskolens udendørs faciliteter, Volden minimum en gang om ugen, Parken næsten hver dag, tarzanbanen en gang i mellem, atletikbanen en gang om ugen, udendørs parkour en gang i mellem

-       Vi laver motorikbaner og leger på legepladsen. Vi er klar på, at vi skal være særligt opmærksomme på hvordan de enkelte børns bevægelsesmønster er på legepladsen (og inde) da børn ofte gør det samme og på den måde ikke af sig selv bliver udfordret blot ved at at være på en udfordrende legeplads.

-       Vi bruger lokalområdet motorisk, går tur i mosen, skoven, legepladsen, søen, store græsarealer.

-       I løbet af året har vi forskellige temaer, hvor kroppen og alle sanserne er i fokus. Føle, mærke, se, høre, taktil-, labyrint-, og kinæstesisans. 

-       Vi guider børnene til at mærke egen krop, dens signaler og selvhjulpen hed; mad, sult, toiletbesøg, koldt, varm. Vi har fokus på der skal være tid og ro omkring barnet til at udvikle sig.

-       Vi tilbyder bevægelse aktiviteter hver dag.

Gymnastikhøjskolen