Ansvar for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

I den Styrkede pædagogiske læreplan står der følgende:

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.

Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædago­giske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evalueringen skal offentliggøres.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sam­menhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

 

Det er væsentligt at tilføje, at Børnegården i Ollerup i perioden fra september til og med december 2020 havde en konstitueret leder og souschef og at der først fra den 1.1.21 blev ansat en leder. Det betyder at den styrkede pædagogiske læreplan er lidt et sammendrag af det der blev lavet inden og imens corona i 2020 lukkede landet ned og ny leders sammenskriv. 

Det går an fordi dette er det første "eksemplar" af en ny måde at arbejde med de pædagogiske læreplaner og fordi corona og lederskifte ganske enkelt har været en udfordring for at få det optimale ud af arbejdet med en ellers ny og god grundmodel for arbejdet.