Søvn i daginstitutionen

I Børnegården i Ollerup vækker vi som udgangspunkt ikke børn jvf. forskning på området. Vi har ikke selv udarbejdet et skriv, men anbefaler istedet notat om børns søvn udarbejdet af Fagligt Center i Københavns Kommune.

 

Næsten alle anbefalinger peger ret entydigt på, at man som forældre til et barn der måske ikke længere vil sove på det tidspunkt, det ellers altid har sovet, skal kigge på rutinerne i og omkring putningen, før man begynder at kigge på søvnen i løbet af dagen.

Det er vigtigt at huske på, at for det lille barn er søvnen afgørende for både kroppen og hjernens udvikling. Det er desuden benhårdt arbejde at være omgivet af og indgå i sociale relationer med, i vuggestuen, op til 20 andre børn og 6-7 voksne og i børnehaven 40 andre børn og 7 voksne.

 

Børns søvnmønstrer ændrer sig hele tiden og derfor er det nødvendigt at ændre og justere alt efter hvor barnet er i udviklingstrin, spring og hvad vi ellers kalder det. Det kan godt være at løsningen på at barnet pludselig ikke kan falde i søvn, at der skal puttes tidligere også selvom det kan lyde bagvendt. 

Det er meget sjældent nødvendigt at justere på mængden af søvn i løbet af dagen og vi gør det derfor meget nødigt og sjældent.

 

Til gengæld tager vi altid gerne en snak med jer og justerer også om nødvendigt, men kun når andet først er prøvet.

 

I Børnegården putter vi de børn der er trætte. Det er alt for hårdt arbejde at være sammen med mange børn og voksne hvis man er træt.