Inspiration forskellige link mm

På denne side vil du/I kunne finde alverdens skønne link, der kan være med til at vise hvorfor pædagogik er det mest spændende i hele verden!

 

Rutinepædagogik i danske daginstitutioner. En fuldstændig fantastisk lille film om hvorfor dagligdagens rutiner er noget af det vigtigste i daginstitutionslivet.

 

Legepædagogik i vuggestuen Det er af afgørende betydning for børns udvikling, trivsel, læring og dannelse at de knækker “legekoden” og bliver i stand til selv at initiere lege, både alene og sammen med andre børn. Filmen viser hvordan en vuggestue arbejder intentionelt med at understøtte børneinitierede lege gennem en bevidst legepædagogik, hvor den fysiske indretning og medarbejdernes legeforståelse og deres konkrete relationsarbejde understøtter og udvikler de små børns legeevne. Filmen er lavet af Søren Smidt og Svend Rossen for KP

 

Et inkluderende grundsyn Dagens forskellige læringsrum