Pædagogisk Tilsyn

Svendborg Kommune skal, jf. dagtilbudslovens § 5, stk. 1, føre pædagogisk tilsyn med dagtilbud og offentliggøre rammer for tilsynet.

Det pædagogiske tilsyn skal undersøge og vurdere, om den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser og kommunale indsatsområder. Formålet med tilsynet er todelt. Tilsynet skal dels understøtte en løbende udvikling af den pædagogiske praksis i dagplejegrupper og børnehuse til gavn for børnene, dels identificere og følge op på, hvor der skal ske udvikling.

Øvrige elementer i det pædagogiske tilsyn i kommunale og selvejende dagtilbud udgør pædagogiske læreplaner, kommunale indsatsområder og forpligtende samarbejde. 

Forvaltningen skal føre tilsyn med at pædagogiske læreplaner udarbejdes, offentliggøres og justeres mindst hvert andet år. 

Børne- og Ungeudvalget skal mindst hvert andet år drøfte udviklingen på dagtilbudsområdet med afsæt i kommunens rammer for dagtilbud og politiske indsatsområder. 

I august 2022 besluttede Børne- Unge- og Uddannelsesudvalget rammen for det pædagogiske tilsyn, som kan tilgås her pdf'en her på siden.

 

Link til PDF omkring rammen for pædagogisk tilsyn i Svendborg Kommunes Dagtilbud