Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Da vi i Børnegården har valgt, at vores styrkede pædagogiske læreplan skal være et aktivt digitalt arbejdsredskab, har planen sit helt eget punkt på hjemmesiden. Under punktet vil du kunne finde alt det lovpligtige indhold samt på sigt diverse andet vi finder nødvendigt, for at kunne bruge planen aktivt i hverdagen.