Historien om Børnegårdens tilblivelse

Børnegården i Ollerup er en privat aldersintegreret daginstitution beliggende ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup


De første skridt til Børnegården i Ollerup blev taget i begyndelsen af 2008 hvor der afholdes et borgermøde på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Her vælges en styregruppe af interesserede, der laver forarbejdet, undersøger og skriver vedtægter. Herefter indkaldes til en stiftende generalforsamling hvor de fremmødte kan tage stilling til vedtægter og formål. Her vælges en bestyrelse bestående af visionære forældre og Gymnastikhøjskolens daværende forstander Uffe Strandby. Uffe ansætter leder og får sammen med bestyrelsen alle aftaler i stand med henblik på opstart.

Børnegården i Ollerup åbner d. 1. september 2008 med 4 børn, en leder og en deltidsmedhjælper.

Visionerne om en daginstitution beliggende sammen med Gymnastikhøjskolen med en profil der tager afsæt i natur, idræt og sund kost skydes godt i gang. Ansatte, forældre og bestyrelse arbejder og udvikler stille og roligt den kultur der kommer til, at danne en solid baggrund for den Børnegård vi har i dag.

Det bliver hurtigt en meget velfungerende børnehave med glade børn med røde kinder, et anerkendende og engageret personale og ikke mindst en leder, en aktiv bestyrelse og en forældrekreds, der bakker godt op om projektet. Samarbejdet med Gymnastikhøjskolen er godt, og de mange ideer med udnyttelse af både indendørs- og udendørsfaciliteter bliver realiseret. Der bliver udarbejdet kontrakter mellem Gymnastikhøjskolen og Børnegården omkring rengøring, madordning, administration, pedel hjælp og brug af Gymnastikhøjskolens faciliter.

Der bliver hurtigt etableret en genkendelig tryg og stabil hverdag med daglig aktivitet i springcenteret, mad på bål, svømmehal, anden brug af Gymnastikhøjskolens forskellige faciliteter, samt en ugentlig turdag i nærområdet med mulighed for også at komme lidt længere væk til Svendborg, til vandet eller andet.

Det første års traditioner vokser ligeså stille frem af kalenderen efterhånden som årstiderne skifter. Startende med Børnegården i Ollerups fødselsdag på åbningsdagen. En smuk efterårsdag med tid til at sige goddag, hygge, samvær og leg i parken for 4 nye små børn, deres forældre, bestyrelsen og personalet.

Det gode rygte vokser og det samme gør ventelisten. På Børnegårdens 1 års fødselsdag er der 24 børn og 3½ personale. Børnegården kan næsten ikke blive større, men det bliver den heldigvis.

Bygningsmæssigt bliver der ved med at være nogle udfordringer, som skal overkommes. Forældrebestyrelsen har et stort engagement uden specielle forudsætninger for arbejdet. Der bliver undersøgt forskellige muligheder for byggeri. Finanskrisen gør at der opstår forhindringer. 

Børnegårdens bestyrelse og højskolen overvejer en løsning hvor børnegården flyttes over i ”Højskolehjemmet”. Dette bliver dog for dyrt i forhold til kravene til istandsættelse, indretning og størrelse på lokalerne.

Tilladelsen til at være i de midlertidige lokaler bliver forlænget med krav om at finde en permanent  løsning indenfor det næste år. Der findes en egnet placering på højskolens grund. Bestyrelsen mener, at værdigrundlaget med at være meget ude og dagligt brug af faciliteter på højskolen kan retfærdiggøre et byggeri med et noget mindre areal. Gennem udfordringsretten gives en dispensation fra Velfærdsministeriet om at fravige kravet om 10 m2 pr. barn i nybyggeri (et krav der iøvrigt sidenhen er ændret til ?). Bank og kreditforening er ikke afvisende og konkrete løsninger for et byggeri bliver undersøgt.

En arkitekt tegner et hus med plads til 20 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn i samarbejde med personale og bestyrelse. I maj 2010 er alle de formelle ting omkring byggeriet faldet på plads og d.8. juni 2010 tages det første spadestik til byggeriet. Byggeprocessen følges af såvel store som små. På en regnfuld sensommerdag står børn og personale og ser blokvogne ankomme. Det der skal blive til det skønne hus vi i dag bor i, bliver løftet på plads stykke for stykke.

Den 22. december 2010 flytter Børnegården i Ollerup ind i vores nuværende hus Svendborgvej 3D lige bag Gymnastikhøjskolen. Den 3. januar 2011 åbnes dørene for allerførste gang for 60 børn i alderen 0-6 år, deres familier og 13 ansatte.

 

Se var det ikke en skøn historie om vores fantastiske Børnegårds tilblivelse? Og hver eneste dag kommer der nye til!