Dagligdag

Børnegården åbner hver dag kl. 6.30 og indtil kl. ca 8.00 er vi alle i Børnehaven.

 

Kl. 8.00 går de mindste i vuggestuen og både vuggestue- og børnehavebørnene leger - alt efter vind og vejr inde eller ude.

 

Kl. 8.30 holder vuggestuen morgensamling 

Kl. 9.00 holder børnehaven morgensamling i deres respektive grupper

 

Inden formiddagens samlinger ryddes der op til en fast oprydningssang

 

Morgensamlingen består dels af brød og frugt og dels af enten en historie, en leg eller andet der samler. Både i vuggestuen og i børnehaven gennemgåes hvad der skal ske om formiddagen. I børnehaven væsentligt mere detaljeret end i vuggestuen.

 

Mellem 9 og 9.30 starter formiddagens aktiviteter. I børnegården arbejder vi med pædagogisk idræt som gennemgående tema eller filter for alt det vi laver. Det betyder at aktiviteter er planlagt med et pædagogisk formål, noget vi vil med nogle eller med alle og altid har et enten fysisk, psykisk, kognitivt eller socialt mål. 

 

Hen over året har vi fordelt de seks læreplanstemaer, sådan at disse rammer et overordnet tema ind og herefter sættes de pædagogiske mål for aktiviteterne. Dette for at give en genkendelighed igennem hele huset og for at fordele personalets kompetencer bedst muligt.

 

Børnene er både i vuggestuen og i børnehaven delt i forskellige grupper hen over ugen, der laver forskellige aktiviteter. Grupperne kan være aldersopdelte, interesse-opdelte, delte efter pædagogiske formål eller blot i de grupper huset som grundstruktur er inddelt i.

  

Kl. 11.00 spiser vi frokost leveret af Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Børnene hjælper på skift med til at dække bordene og få maden fordelt.

Når børnene er færdige med at spise må de rejse sig og rydde op efter dem selv og herefter læse en bog eller blot ligge og slappe lidt af. Vi forsøger at det foregår stille og roligt, så dem der stadig spiser har ro til at spise færdig.

 

Efter frokost sover langt de fleste børn i vuggestuen (undtagen de allermindste der jo sover flere lurer i løbet af dagen). Vuggestuebørnene har hver deres krybbe eller barnevogn stående i vores afdækkede udendørs rum og klædes på efter årstid, så de kan sove rart udenfor hele året. I børnehaven sover de børn der har brug for det og nogle gange sammen med de største vuggestuebørn indenfor i vuggestuen og ellers i et af børnehavens rum.

 

Børnehavebørnene går enten på legeplads eller i springcenteret på Gymnastikhøjskolen efter frokost, med mindre vi skønner at vejret er for dårligt så vi alle bliver indenfor og leger.

 

I tiden efter frokost afvikler personalet deres obligatoriske pause, ligesom der ryddes op efter frokosten og der er derfor ikke ligeså mange personalehænder til rådighed, som om formiddagen.

 

Kl. ca. 14 i børnehaven og lidt mere flydende i vuggestuen, alt efter hvornår børnene vågner, er der brød.

 

Eftermiddagen i Børnegården forsøger vi at indrette lidt efter hvem vi er af voksne, hvilke muligheder vejret giver os og hvad vi skønner de enkelte børn har brug for. Der er tid til børnenes egen leg, men som hovedregel også til, at der kan foregå forskellige ting som børnene kan deltage i hvis de har lyst. 

 

Kl. senest 16 går vuggestuen sammen med børnehaven enten ude eller inde. Der er ikke længere så mange børn og voksne tilbage og huset lukker stille og roligt ned, dog så der stadig er mulighed for at lege og at der er rart at være for de børn der er tilbage.

 

Kl. 17.00 mandag - torsdag og 16.30 lukker Børnegården og siger tak for idag