Lærings- og udviklingforståelse

Menneskets behov for kost, motion, søvn og glæde skal være dækket for at indlæring og udvikling kan foregå optimalt.

I Børnegården i Ollerup lægger vi vægt på alle fire punkter. Vi tror endvidere på, at børn skal være sammen med engagerede voksne, der har lysten til via natur og idræt at skabe et børnemiljø, der fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Kernepunkter i forhold til læring og udvikling i Børnegården:
  • At anerkendelse både er en måde at være på og en pædagogisk arbejdsmetode
  • At vi tager udgangspunkt i den enkeltes styrker
  • At alle føler sig som en vigtig del af fællesskabet
  • At vi har en struktur, som gennem genkendelighed giver ro og overskuelighed, samtidig med at den skaber rum for både planlagte aktiviteter og spontane oplevelser og lege
  • At vi også ser dagens rutiner, som et vigtigt læringsrum
  • At vi udvikler læringsmiljøer efter børnenes potentialer og det, de viser er interessant lige nu
  • Aktivitet er en forudsætning for at lære
  • At børn lærer rigtig meget af hinanden
  • At lege er at lære
Kontakt
Børnegården i Ollerup
Svendborgvej 3D, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf: +45 21 21 65 91
dk@bornegaarden-ollerup.dk
Her bor vi
Indmeldelse/
Udmeldelse
Vil du indskrive dit barn i Børnegården?