Struktur

Vi tror på at struktur i hverdagen er med til at skabe genkendelighed og dermed tryghed for både børn og voksne. En forudsigelig og stabil dagsrytme giver ro til fordybelse og nydelse og det giver plads og overskud til at lære nyt.

I Børnegården i Ollerup er dagen bygget op omkring faste rutiner som morgenspring i højskolens springcenter, frugtsamling, frokost, middagslur for de mindste og eftermiddagsmad. Ugen er bygget op omkring faste rammer for hver enkelt dags aktiviteter, såsom gymnastik og svømning på højskolen, båldag, turdag m.m.

Kernepunkter for strukturen:
- Faste rammer
- Genkendelighed, forudsigelig dagsrytme
- Tryghed

Kontakt
Børnegården i Ollerup
Svendborgvej 3D, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf: +45 21 21 65 91
dk@bornegaarden-ollerup.dk
Her bor vi
Indmeldelse/
Udmeldelse
Vil du indskrive dit barn i Børnegården?